ἀπεσύλησας

ἀπεσύλησας
ἀπεσύ̱λησας , ἀποσυλάω
strip off spoils from
aor ind act 2nd sg (attic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”